Ta kontakt med oss

Brister i kameraövervakningen på badhus i landet – endast en anmärkning i Örebro län

Kameraövervakning

Sverige

Brister i kameraövervakningen på badhus i landet – endast en anmärkning i Örebro län

Arkivbild

Brister i kameraövervakningen på badhus i landet – endast en anmärkning i Örebro län

Det finns flera brister i kameraövervakningen på badhus i landet, men efter länsstyrelsens rapport från 2016 så ser man endast en anmärkning som gäller i Örebro län.

Flera badanläggningar i landet följer inte reglerna för kameraövervakning. Det visar länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport för 2016. I Örebro län ser det dock bättre ut, samtliga badanläggningar följer i huvudsak de regler för kameraövervakning som finns. Endast en anläggning i länet har fått anmärkning och då handlade det om en kamera som satt vid Gustavsviks campingområdes utfart.

Över hälften av granskade badanläggningar hade anmärkningar

Av de 40 anläggningar som granskats i landet fick 29 någon typ av anmärkning, vilket innebär att cirka 75 procent av anläggningarna som omfattades av tillsynen inte följer kameraövervakningslagen

De vanligaste anmärkningarna handlade om att badanläggningarna saknade tydlig skyltning om att kameraövervakning sker, att antalet kameror överstiger beviljat tillstånd och att övervakningen sker utanför tillåtet område. Tre av anläggningarna bedrev kameraövervakning trots att de helt saknade tillstånd.

– Anmärkningarna är allvarliga. Badanläggningar är en plats för rekreation där besökarna vanligtvis är lättklädda och integritetsintresset är högt. Det är viktigt att tillstånden och lagen följs, säger Linnea Tegernäs, jurist på Länsstyrelsen Stockholm, som sammanställt rapporten.

En otillåten kamera identifierad

Länsstyrelsen i Örebro län har i samband med myndighetens tillsynsvecka i oktober 2016 inspekterat fyra badanläggningar i länet. Kameraövervakning finns i två badanläggningar och Länsstyrelsen kan i de fallen konstatera att kameraövervakningen i huvudsak sköts enligt meddelade tillstånd. En av anläggningarna har fått anmärkning i form av att skyltning om kameraövervakning kan förbättras.

I samband med tillsynen inspekterades även verksamhet i anslutning till badanläggningarna, såsom anläggningarnas restauranger och campingområden. Här uppmärksammades att en anläggning i Örebro hade en kamera uppsatt utan tillstånd vid campingområdets utfart. Anläggningen har fått föreläggande om att montera ned kameran.

Varje år genomför länsstyrelserna ett nationellt tillsynsprojekt av kameraövervakning i särskilda verksamheter. Tidigare år har bland annat restauranger, butiker, sjukhus och gym granskats. Under 2017 är det tillsynen av hotell som särskilt ska prioriteras.

Fakta – kameraövervakning

För att få övervaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd av länsstyrelsen, som också sköter tillsynen av kameraövervakningen. Tillsynen regleras i kameraövervakningslagen (KÖL).

Det är länsstyrelsens uppgift att säkerställa att intresset att använda kameraövervakning väger tyngre än den enskildes intresse att inte bli övervakad. Om tillstånd ges är den som bedriver kameraövervakningen skyldig att informera om övervakningen genom tydlig skyltning.

Det är förbjudet att använda dolda eller hemliga övervakningskameror!

Tryck för att kommentera

Fler artiklar om Sverige

Advertisement

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående nätverket, organisationen Örebro Tribune med tillhörande webbtidningar Örebro Tribune och Utryckning.se.

Kontakta oss

Artiklar som trendar

Advertisement
Toppen