Ta kontakt med oss

CV-området en ny framtida stadsdel i Örebro

Örebro

CV-området en ny framtida stadsdel i Örebro

Bild: Stadsarkivet

CV-området en ny framtida stadsdel i Örebro

Vi blir allt fler örebroare och därför behöver Örebro växa i nya områden. CV-området, som idag är ett industriområde kan utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, grönområden och arbetsplatser.

Örebro kommun arbetar med att ta fram ett planprogram och idag var området en punkt på Programnämnden för samhällsbyggnads dagordning. Tillsammans med Jernhusen som äger industriområdet finns det idéer om att skapa en ny fungerande stadsdel, där gammalt möter nytt, och öppna området för alla örebroare.

En väldigt central stadsdel i ett växande Örebro

– Det är viktigt för Örebros framtid att vi nu påbörjar utvecklingen av CV tillsammans med Jernhusen, det är en väldigt central stadsdel i ett växande Örebro. CV-området bär mycket av Örebros historia och det är spännande att CV:s framtid nu börjar på allvar, säger Björn Sundin, ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

Området som är cirka 30 hektar består idag av industrimark. I vissa byggnader på fastigheten pågår fortfarande verksamheter kopplat till järnvägs- eller tågunderhåll. Jernhusen vill utveckla området långsiktigt och i flera etapper fram till 2040.

Samråd senare i höst

Ett planprogram planeras att kunna skickas ut på samråd senare i höst och efter ett godkännande av planprogrammet i programnämnden kommer detaljplanearbete att ske i etapper. En första inflyttning kan komma att ske först 2020. Målet är att den nya stadsdelen kommer att innehålla både bostäder, arbetsplatser och större målpunkter för alla örebroare. I området finns i dag flera verksamheter som är viktiga för Örebro kommun och som kommer att kunna finnas kvar under lång tid.

– Det är roligt att vi nu är igång med detta stadsutvecklingsprojektet. Det är ett stort projekt med stora möjligheter och flera intressanta utmaningar, säger Hanna Bäckgren, planarkitekt.

Bakgrund
CV-området är ett industriområde centralt placerat i Örebro. De äldsta delarna togs i drift redan 1901. När det statliga järnvägsnätet växte under slutet av 1800-talet uppkom ett behov av större centrala verkstäder.

Att en av dessa verkstäder placerades i Örebro berodde på stadens strategiska placering centralt, inte bara i landet, utan även i det framväxande järnvägsnätet. Dessutom fanns resurser i form av mark som krävdes. De första delarna av anläggningen började byggas på våren år 1900 och började tas i bruk under 1901. Verkstäderna byggdes successivt ut under kommande årtionden.

1936 slogs förrådet på CV samman med huvudförrådet, som tidigare funnits i Stockholm, och förlades till Örebro. Under slutet av 1940-talet var verkstäderna som störst i anställda räknat, ca 1 650 personer.

CV var också tidvis Örebros största arbetsgivare och påverkade många örebroares liv. Fortfarande finns samma typ av verksamhet inom området som verkstäderna anlades för. Som industriområde har det använts flitigt under mer än 100 år.

Tryck för att kommentera

Fler artiklar om Örebro

Advertisement

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående nätverket, organisationen Örebro Tribune med tillhörande webbtidningar Örebro Tribune och Utryckning.se.

Kontakta oss

Artiklar som trendar

Advertisement
Toppen