Ta kontakt med oss

Flaggvakter ska hålla ordning vid Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan

Samhälle

Flaggvakter ska hålla ordning vid Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan

Flaggvakter ska hålla ordning vid Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan

Örebro Kommun sätter in flaggvakter vid korsningen Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan för att mängder av fordon dagligen kör igenom olagligt.

Korsningen Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan är avstängd för ombyggnation.

Ändå smiter dagligen mängder av fordon olagligt genom avstängningarna och utsätter arbetarna för stor fara.

Nu sätter Örebro Kommun in flaggvakter för att få ordning på arbetsmiljön.

Bara utryckningsfordon och buss får köra

Som en del av ombyggnationen av Trädgårdsgatan är korsningen med Engelbrektsgatan avstängd från mars till juni.

Genom arbetsområdet finns två specialfiler för att ambulans och buss ska kunna passera i olika riktningar. All övrig fordonstrafik är förbjuden.

Ändå kör dagligen mängder av fordon olagligt genom arbetsområdet i korsningen Engelbrektsgatan-Trädgårdsgatan vilket skapar en livsfarlig arbetsmiljö för anläggningsarbetarna på plats.

Smittrafiken ökar även risken för förseningar av ombyggnaden och hotar bussens framkomlighet.

Det är framför allt bussfilen som används av smittrafiken. Busslinje 22 som i vanliga fall passerar över Hamnbron men som nu leds om via Engelbrektsgatan förbi Fisktorget passerar ungefär två gånger i timmen genom arbetsområdet.

Flaggvakter har satts in

För att försöka komma till rätta med den olagliga trafiken i korsningen har Örebro kommun vid flera tillfällen försökt förtydliga skyltningen och begärt hjälp från polisen med övervakning.

Läget har blivit ohållbart och nu sätter kommunen in flaggvakter för att få ordning på arbetsmiljön.

Från tisdag den 18 april och onsdag 19 april finns de på plats för att förtydliga för trafikanterna att korsningen är avstängd.

Tryck för att kommentera

Fler artiklar om Samhälle

Advertisement

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående nätverket, organisationen Örebro Tribune med tillhörande webbtidningar Örebro Tribune och Utryckning.se.

Kontakta oss

Artiklar som trendar

Advertisement
Toppen