Ta kontakt med oss

Kommunstyrelsen – samtal om Biblioteksplan genomfördes

Samhälle

Kommunstyrelsen – samtal om Biblioteksplan genomfördes

Arkivbild: Martin Avedal

Kommunstyrelsen – samtal om Biblioteksplan genomfördes

På Kommunstyrelsens möte den 18 april behandlades frågor som till exempel Landsbygdsprogram och Biblioteksplan.

På Kommunstyrelsens möte den 18 april behandlades frågor som till exempel Landsbygdsprogram och Biblioteksplan för Örebro kommun.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat svar på remiss om Örebro läns energi- och klimatprogram 2017–2020.

Landsbygdsprogram för Örebro kommun

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 26 april för slutligt beslut.

Kommunstyrelsen gav under våren 2015 Landsbygdsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Programförslaget har varit ute på remiss två gånger.

Förslaget antogs av Landsbygdsnämnden den 9 februari 2017.

Biblioteksplan för Örebro kommun

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Biblioteksplan för Örebro kommun. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 26 april för slutligt beslut.

Biblioteksplanen är ett styrdokument som beskriver inriktningen på Örebro kommuns biblioteksverksamhet. Enligt bibliotekslagen ska kommunen ha en biblioteksplan.

Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 mars 2017.

Svar på remiss om Örebro läns energi- och klimatprogram 2017–2020

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt antar Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Länsstyrelsen och Region Örebro län.

Länsstyrelsen och Region Örebro län har i samråd med kommuner och andra viktiga aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt energi- och klimatprogram för perioden 2017–2020.

Förslaget till program speglar i huvudsak samma prioriteringar som Örebro kommuns klimatstrategi, men behöver enligt kommunens mening bland annat kompletteras när det gäller regionen som förebild i arbetet, mål för gröna finanser och inställningen till småskalig vedeldning.

Örebro kommun har beviljats förlängd svarstid till den 19 april 2017.

Tryck för att kommentera

Fler artiklar om Samhälle

Advertisement

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående nätverket, organisationen Örebro Tribune med tillhörande webbtidningar Örebro Tribune och Utryckning.se.

Kontakta oss

Artiklar som trendar

Advertisement
Toppen