Ta kontakt med oss

Bevattningsförbudet upphävt av Örebro kommun

Örebro

Bevattningsförbudet upphävt av Örebro kommun

Bevattningsförbudet upphävt av Örebro kommun

Idag kom beslutet att Tekniska nämnden har upphävt bevattningsförbudet i Örebro kommun.

Tekniska nämnden har i dag beslutat att häva bevattningsförbudet i Örebro kommun.

Anledningen är att sjöarna som förser Örebro kommun med dricksvatten har återhämtat sig bra, det är stigande nivåer i alla tre sjöar och läget är mer stabilt nu än när vi tog beslut om bevattningsförbud.

Den aktiva regleringen av utflödet från sjön Toften till Svartån har gett effekt och har varit en viktig åtgärd för sjöarnas återhämtning.

Klimatet har också varit betydligt kallare än vad som är normalt för årstiden, vilket har gynnat återhämtningen av sjöarna. Vi gör därför bedömningen att ett bevattningsförbud för närvarande inte är nödvändigt. Bevattningsförbudet hävs med omedelbar verkan.

Kommunen uppmanar till fortsatt försiktighet

Det finns fortfarande en osäkerhet kring hur vattennivåerna kommer att påverkas under sommarperioden.

Grundvattennivåerna i Syd- och Mellansverige är låga. En torr sommar skulle kunna innebära nya kritiska vattennivåer både för grundvattnet, sjöarna och Svartån.

I ett sådant läge behöver vi prioritera vad vi använder vårt dricksvatten till.

Ett nytt bevattningsförbud kan därför behöva införas med kort varsel.

En förhöjd beredskap gäller och alla uppmanas att använda dricksvattnet med eftertanke.

Nya sätt att tänka på

Bevattningsförbudet har gett erfarenheter och kunskaper som gör att kommunen är förberedda att snabbt införa ett nytt bevattningsförbud om det blir nödvändigt.

Kommunen installerar ett bättre system för att följa vattennivåerna i sjöarna, med digitala mätpunkter där vi kan följa nivåerna i realtid och därmed kunna reagera mycket snabbare än tidigare på förändringar.

Tekniska nämnden har också ytterligare förbättrat vårt samarbete med vattenkraftsägarna, som reglerar sjöarna.

Framöver kommer de göra riskbedömningar på ett annat sätt, varför de nu förbättrar våra prognosmodeller tillsammans med SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning).

Kommunen har förändrat deras egen användning av dricksvatten inom kommunen, bland annat sker nu Tekniska förvaltningens bevattning av parker och rabatter med sjö- och åvatten och det kommer vi att fortsätta med även framöver.

www.orebro.se/dricksvatten fortsätter kommunen att följa läget och svara på frågor om situationen.

Tryck för att kommentera

Fler artiklar om Örebro

Toppen