Örebro Futsal Club

Brand i sågverk vid Karlskoga

- .

Polis och räddningstjänst åker till Moelvens sågverk i Karlskoga på en brand i byggnad.
Larmtid 08:21

Uppdatering: Det var en brand i justerverket som släcktes och kontrollerades med värmekamera.

GitLabbet.se
Läs också