Örebro Futsal Club

Användarvillkor

Webbplatsen ägs och drivs av organisationen Örebro Tribune som även är grundare till blåljus-tidningen Utryckning.se. Sedan år 2013 är Utryckning.se våran kategori blåljus i webbtidningen Örebro Tribune.

Vänligen läs igenom användarvillkoren noga innan du använder webbplatserna på Örebro Tribune. Genom att du använder våra tjänster på Örebro Tribune så godkänner du automatiskt villkoren i detta avtal.

Om du av anledning inte godkänner villkoren, då får du inte använda våra tjänster på Örebro Tribune.

Missbruka inte våra tjänster

Örebro Tribune ansvarar inte för handlingar eller försummelser som sker med dina konton eller dess uppgifter. Örebro Tribune har ingen skyldig att ersätta eventuella skador som uppkommit till följd av försummelser med kontouppgifter.

Missbruka inte våra tjänster på Örebro Tribune. Du får till exempel inte störa våra tjänster eller försöka komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda våra tjänster i enlighet med gällande lagstiftning.

Genom att använda våra på Örebro Tribune så förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra tjänster eller det innehåll som du kommer åt i systemet. 

I Örebro Tribunes integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder våra tjänster.

Äganderätt till innehåll

I vissa av våra tjänster så kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

Om du skickar material till Örebro Tribune, eller tillåter att någon tredje part gör material tillgängligt via Örebro Tribune, då är du ansvarig för innehållet och eventuella skador som kan härröra från det innehållet. Detta gör sig gällande oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, ljudfil eller datorprogram.

Genom att göra innehåll tillgängligt på Örebro Tribune så kan du garantera att nedladdning, kopiering och användning av innehållet inte får att strida mot äganderätten, inklusive upphovsrätt, patent, varumärke.

När du överför, skickar in eller tar emot innehåll till eller via våra tjänster så ger du organisationen Örebro Tribune en global licens att använda, värdlagra, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med våra tjänster), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet.

Rättigheterna som du beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, marknadsföra och förbättra våra tjänster på Örebro Tribune. Denna licens fortsätter att gälla även om du upphör att använda våra tjänster på Örebro Tribune – Utryckning.se.

Upphovsrätten

Material uppladdat av redaktionen på Örebro Tribune är skyddat enligt upphovsrätt (c) och får under inga omständigheter laddas ner för användande av tredje part.

Du får inte använda innehåll från våra tjänster om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag.

Om någon annan än dig innehar den immateriella äganderätten till innehåll som via dig publiceras på Örebro Tribune; Då måste du fått tillstånd från den personen eller företaget att göra innehåll tillgängligt på Örebro Tribune.

Ditt innehåll ska inte vara namngivet på ett sätt som vilseleder andra läsare att tro att du är en annan person eller företag.

Örebro Tribune har rätten att vägra innehåll som bryter mot våra riktlinjer.

Alla tjänster på Örebro Tribune är gratis att använda, men vi har ingen skyldighet att betala tillbaka eventuellt tidigare inbetalade belopp.

Har du frågor är du välkommen att registrera dig och logga in i vår Teamchatt på Örebro Tribune .ORG

FIKK - För att alla behövs