Användarvillkor

Följande villkor reglerar all användning av Örebro Tribune, allt dess innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga via webbplatsen.

Webbplatsen ägs och drivs av Örebro Tribune som även jobbar med sidan Utryckning.se. Webbplatsen erbjuder tjänster som ej modereras såsom kommentering till artiklar. Kommentarsystemet får fritt användas under förutsättning att du accepterar villkoren i detta dokument och andra uppsatta policys vi har på tidningen. Vi reserverar oss för ändring av dessa villkor.

Vänligen läs igenom användarvillkoren noga innan du använder webbplatsen Örebro Tribune. Observera att: Genom att du använder webbplatsen Örebro Tribune så godkänner du automatiskt villkoren i detta avtal.

Om du inte godkänner villkoren så får du inte använda våra tjänster på Örebro Tribune.

Örebro Tribune ansvarar inte för handlingar eller försummelser som sker med dina konton eller dess uppgifter. Örebro Tribune har ingen skyldig att ersätta eventuella skador som uppkommit till följd av försummelser med några kontouppgifter. Kontouppgifter hanteras förnuvarande av extern tjänst utanför Örebro Tribune.

Ansvar för användaren
Om du skickar material till Örebro Tribune, eller tillåter någon tredje part göra material tillgängligt via webbplatserna på Örebro Tribune så är du ansvarig för innehållet och eventuella skador som härrör från det innehållet. Detta gör sig gällande oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, ljudfil eller datorprogram. Genom att göra innehåll tillgängligt så kan du garantera att nedladdning, kopiering och användning av innehållet inte får att strida mot äganderätten, inklusive upphovsrätt, patent, varumärke.

  • Material uppladdat av redaktionen på Örebro Tribune är därefter skyddat enligt upphovsrätt (c) och får under inga omständigheter laddas ner och användas av tredje part.
  • Om din arbetsgivare har rättigheterna, immateriell äganderätten till innehåll som publiceras på Örebro Tribune så ska du ha fått tillstånd från din arbetsgivare.
  • Det innehåll du publicerar i form av får inte innehålla spam, skadligt kod eller annat destruktivt innehåll. Vi avtackar oss oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik och öka sökmotorns rankning på tredje parts webbplatser.
  • Innehållet får inte vilseleda mottagare om källan till materialet (t.ex. spoofing).
  • Innehållet ska inte vara pornografiskt, inte hot eller uppmuntran till våld.
  • Ditt innehåll ska inte vara namngivet på ett sätt som vilseleder läsare att tro att du är en annan person eller ett företag.

Du har ansvar när det gäller innehåll som datakod, att innehållet är korrekt kategoriserat och att beskrivning av dess materiella art, natur, användningsområde och effekt är vedertagen i ditt innehåll. Detta oavsett om det har kommit som en begäran från Örebro Tribune eller inte.

Licens för användarinnehåll
Användarbidrag får endast användas av Örebro Tribune och Utryckning.se.

Örebro Tribune har rätten att vägra och kan närsomhelst ta bort innehåll i kommentarer som bryter mot våra riktlinjer. Örebro Tribune har ingen skyldighet att betala tillbaka eventuella tidigare inbetalade belopp.

Om du upptäcker information eller inlägg som du anser klart bryter mot reglerna så är du välkommen att höra av dig till oss på Örebro Tribune – Telefon: 073 141 6282

Genom att nyttja webbplatsen så bekräftar du acceptans med våra villkor för användning av webbplatsen Örebro Tribune.