Ta kontakt med oss

Örebro Tribune – Användarvillkor

Följande villkor reglerar all användning av Örebrosupport och Örebro Tribune, allt dess innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga via webbplatsen.

Dessa villkor delas av webbplatserna Örebro Tribune, Örebro Tribune – insändarsida och Örebrosupport

Webbplatsen ägs och drivs av Örebro Tribune. Webbplatsen erbjuder under förutsättning att du accepterar villkoren i detta dokument och dom andra uppsatta policys vi har i systemet. Vi reserverar oss för ändring av dessa villkor.

Vänligen läs igenom användarvillkoren noga innan du öppnar eller använder webbplatsen Örebrosupport eller Örebro Tribune. Observerat: Genom att du använder webbplatserna Örebrosupport och Örebro Tribune så godkänner du automatiskt villkoren i detta avtal.

Om du inte godkänner villkoren så får du inte använda några tjänster på Örebrosupport eller Örebro Tribune.

Ditt Örebrosupport konto
Om du skapar ett konto på webbplatsen Örebrosupport som är våran officiella diskussionsplats för tidningen Örebro Tribune, då är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår tillsammans med dina kontouppgifter. Du måste genast anmäla till Örebrosupport – Örebro Tribune om eventuell obehörig användning av ditt konto, eller du upptäcker annat brott mot säkerheten i systemet.

Örebrosupport – Örebro Tribune ansvarar inte för några handlingar eller försummelser som sker med ditt konto eller dess uppgifter. Örebrosupport – Örebro Tribune har ingen skyldig att ersätta eventuella skador som uppkommit till följd av försummelser med kontouppgifterna.

Ansvar för användaren
Om du skickar material till Örebrosupport – Örebro Tribune, eller tillåter någon tredje part göra material tillgängligt via webbplatserna Örebrosupport eller Örebro Tribune så är du ansvarig för innehållet och eventuella skador som härrör från det innehållet. Detta gör sig gällande oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, ljudfil eller datorprogram. Genom att göra innehåll tillgängligt så kan du garantera att nedladdning, kopiering och användning av innehållet inte får att strida mot äganderätten, inklusive upphovsrätt, patent, varumärke.

  • Material uppladdat av redaktionen på Örebro Tribune är skyddat enligt upphovsrätt (c) och får under inga omständigheter laddas ner och användas av tredje part.
  • Om din arbetsgivare har rättigheterna, immateriell äganderätten till innehåll som du publicerar på Örebrosupport eller Örebro Tribune så ska du ha fått tillstånd från din arbetsgivare. Lägga in och göra innehållet tillgängligt på Örebrosupport eller Örebro Tribune.
  • Det innehåll du publicerar får inte innehålla spam, skadligt kod eller annat destruktivt innehåll. Vi avtackar oss oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik och öka sökmotorns rankning på tredje parts webbplatser.
  • Innehållet får inte vilseleda mottagare om källan till materialet (t.ex. spoofing).
  • Innehållet ska inte vara pornografiskt, inte hot eller uppmuntran till våld.
  • Ditt innehåll ska inte vara namngivet på ett sätt som vilseleder läsare att tro att du är en annan person eller ett företag.

Du har ansvar när det gäller innehåll som datakod, att innehållet är korrekt kategoriserat och att beskrivning av dess materiella art, natur, användningsområde och effekt är vedertagen i ditt innehåll. Detta oavsett om det har kommit som en begäran från Örebrosupport – Örebro Tribune eller inte.

Licens för användarinnehåll
Användarbidrag får endast användas av Örebro Tribune och Utryckning.se.

Örebrosupport och Örebro Tribune har rätten att vägra och kan närsomhelst ta bort innehåll som bryter mot våra riktlinjer.

Örebrosupport och Örebro Tribune har ingen skyldighet att betala tillbaka eventuella tidigare inbetalade belopp.

Om du upptäcker information eller inlägg som du anser klart bryter mot reglerna så är du välkommen att höra av dig till oss på Örebro Tribune – Telefon: 073 141 6282

Toppen