Trafikolycka i Karlskoga

- .

En trafikolycka har inträffat i Karlskoga vid Skogsåsstigen.

Larmtid: 14.12

Wheels4fun
Läs också