Örebro Futsal Club

Utsläpp av drivmedel – Stockholm

· Publicerad: 7 oktober 2012 · 14.16.

Ett utsläpp av drivmedel har inträffat på Mörbyleden i Stockholm. Brandkåren i Täby har åkt till platsen.

Larmtid: 14.06

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också