Örebro Futsal Club

Utsläpp av drivmedel – Stockholm

- .

Ett utsläpp av drivmedel har inträffat på Mörbyleden i Stockholm. Brandkåren i Täby har åkt till platsen.

Larmtid: 14.06

Läs också