Örebro Futsal Club

Brand i fordon i Örebro

- .

Ett mindre motorfordon brinner vid Varberga skolan i Örebro.
Larmtid: 18.52

GitLabbet.se
Läs också