Örebro Futsal Club

Automtalarm vid Kå-Kå

- .

Brandkåren i Örebro får ett automatiskt brandlarm från Kå-Kå.

Larmtid: 16.00

Läs också