Örebro Futsal Club

Brand i lada utanför Nora

- .

Vid Fröjdeluckan en bit utanför Nora på vägen mot Karlskoga brinner det i en lada.

Larmtid: 17.40

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också