Befarad brand i byggnad i Örebro

- .

Räddningstjänst larmas till ett flerfamiljshus på Drakenbergsgatan i Örebro där det befaras brinna i ett kök. larmtid: 16.48

Wheels4fun
Läs också