Örebro Futsal Club

Rökutveckling i Baronbackarna

- .

Räddningstjänsten åker till Lars wivalliusväg i Örebro där man ska känna röklukt i ett flerfamiljshus.
Larmtid 19:45

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också