Automatlarm Rudbecksskolan

- .

Ännu en gång går det automatiska brandlarmet igång vid Rudbecksskolan i Örebro.

Larmtid: 08.38

Wheels4fun
Läs också