Örebro Futsal Club

Brand i Katedralskolan

- .

Det kommer lågor från Katedralskolan i Lund.

Larmtid: 22.31

GitLabbet.se
Läs också