Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Ystad

- .

En mindre fristående byggnad brinner på Folkestorps Byväg i Ystad.

Larmtid: 20.52

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också