Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Skövde

- .

En mindre fristående byggnad brinner i Knistad utanför Skövde.

Larmtid: 17.19

GitLabbet.se
Läs också