Örebro Futsal Club

Brand på skola vid Alby i Stockholm

- .

Man ser lågor från Grindtorpsskolan i Alby. Brandkåren från Botkyrka åker till platsen.

Larmtid: 17.47

GitLabbet.se
Läs också