Örebro Futsal Club

Svart rök från byggnad

- .

Det kommer svart rök från Gamla LP-Stiftelsen på Baggängsvägen i KArlskoga.

Larmtid: 14.31

Uppdatering: Det visade sig vara riseldning och ingen brand i byggnad.

Läs också