Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Skärholmen

- .

Brandkåren åker på en befarad brand i byggnad till Stävholmsgränd i Skärholmen.

Larmtid: 16.57

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också