Brand i fordon

- .

Ett fordon brinner på Väderkvarnasgatan i Göteborg. Brandkåren rycker ut med 6 fordon från flera stationer.

Larmtid: 21.32

Wheels4fun
Läs också