Örebro Futsal Club

Brand på 8:e våningen

- .

Det brinner i trappan på 8:e våningen i en byggnad på Bennets Väg i Malmö.

Larmtid: 19.15

Läs också