Örebro Futsal Club

Brand vid Hamburger Hill

- .

Man ser lågor från gatuköket Hamburger Hill i Hällefors.

Larmtid: 22.43

Läs också