Automatlarm vid Akzo Nobel

- .

Brandkåren i Byrsta har åkt till Akzo Nobel på ett automatiskt brandlarm.

Larmtid: 10.44

Foto: Christian G

Wheels4fun
Läs också