Rökutveckling från persontåg, Nässjö

- .

Det är kraftig rökutveckling från ett Reginatåg på Nässjö station.
Larmtid 05.50

Wheels4fun
Läs också