Brand i hus, Borlänge

- .

Brandkåren larmas till en brand i ett flerfamiljshus på Tunavägen i Borlänge.
Glödbrand i en elledning i köket.

Larmtid 11.06

Wheels4fun
Läs också