Örebro Futsal Club

Brand i hus, Borlänge

· Publicerad: 1 december 2012 · 11.08.

Brandkåren larmas till en brand i ett flerfamiljshus på Tunavägen i Borlänge.
Glödbrand i en elledning i köket.

Larmtid 11.06

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också