Örebro Futsal Club

Brand i byggnad, Lindesberg

- .

Räddningstjänsten åker till siggebohyttevägen i Lindesberg där inringare säger att man ser lågor från en balkong på ett flerfamiljshus.

Larmtid 21:21

GitLabbet.se
Läs också