Brand i Malmö

- .

Det brinner i ett radhus på Norra Klockspelsvägen i Malmö. Röks ses komma från köket.
Larmtid 17.17

Wheels4fun
Läs också