Röklukt i skola, Ardala, Skara

- .

Räddningstjänsten larmas till skolan i Ardala utanför Skara. Röklukt i byggnaden.
Larmtid 14.53

Wheels4fun
Läs också