Utsläpp av drivmedel

- .

Räddningstjänsten larmas till Årstaviken i Årsta där ett utsläpp av drivmedel skett i vattnet.
Larmtid 13.00

Wheels4fun
Läs också