Örebro Futsal Club

Fått kraftig elektrisk stöt på Eon

- .

Polis och ambulans åker till Åbyverken i Örebro där en person fått en stöt i ett ställverk och är dåligt kontaktbar.

Larmtid 09:05

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också