Röklukt i fastighet, Södertälje

- .

Brandkåren larmas till Släggvägen, Södertälje där det är röklukt i fastigheten.
Larmtid: 18.31

Wheels4fun
Läs också