Örebro Futsal Club

Röklukt i fastighet, Södertälje

- .

Brandkåren larmas till Släggvägen, Södertälje där det är röklukt i fastigheten.
Larmtid: 18.31

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också