Rökutveckling i flerfamiljshus, Täby

- .

Räddningstjänsten larmas till Lyktgränd i Täby där det luktar rök och ska välla ut vit rök.
Larmtid 21.55

Wheels4fun
Läs också