Rök/gaslukt i flerfamiljshus, Södermalm

- .

Räddningstjänsten larmas till Heleneborgsgatan Södermalm där det luktar gas/rök.
Larmtid 19.30

Wheels4fun
Läs också