Röklukt i hus, Jönköping

- .

Räddningstjänsten larmas till ett hus på Kärrhöksgatan där det luktar rök.
Larmtid 18.50

Wheels4fun
Läs också