Örebro Futsal Club

Gaslukt i byggnad i Stockholm

- .

Räddningstjänst larmas till en byggnad på Sveavägen i Stockholm där personalen känner gaslukt. I detta nu utryms lokalen.
Larmtid: 11.14

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också