Örebro Futsal Club

Trafikolycka E20 Brändåsen

- .

En personbil har voltat och ligger på taket vid Brändåsen.

Larmtid 17:15

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också