Trafikolycka E20 Brändåsen

- .

En personbil har voltat och ligger på taket vid Brändåsen.

Larmtid 17:15

Wheels4fun
Läs också