Trafikolycka på E4 vid Kättsta

- .

Sex fordon varav en buss är inblandade i en trafikolycka på E4 i södergående riktning vid Kättsta.

Larmtid: 12.15

Wheels4fun
Läs också