Brinner i krematoriet

- .

Det brinner i djurkrematoriet på Spillepengsgatan i Malmö.

Larmtid: 16.10

Wheels4fun
Läs också