Örebro Futsal Club

Brand i industri, Örebro

· Publicerad: 12 december 2012 · 11.15.

Räddningstjänsten åker mot Hjälmarsberg där det ska brinna i en verkstad.

Larmtid 10:40

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också