Örebro Futsal Club

Brand i vägguttag i Bro

- .

Räddningstjänst larmas vid 00.33 till Örnstigen i Bro utanför Stockholm. Det befaras brinna i ett väguttag i ett flerfamiljshus.

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också