Utsläpp av gas i Göteborg

- .

Brandkåren åker från station Lundby till Pilegårdsgatan i Göteborg där ett utsläpp av gas inträffat.

Larmtid: 15.01

Wheels4fun
Läs också