Brand vid räddningstjänsten i Lindesberg

- .

Räddningstjänsten åker på en bilbrand på sin egen parkering vid brandstationen i Lindesberg.

Larmtid 14:24

Wheels4fun
Läs också