Örebro Futsal Club

Brand vid räddningstjänsten i Lindesberg

- .

Räddningstjänsten åker på en bilbrand på sin egen parkering vid brandstationen i Lindesberg.

Larmtid 14:24

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också