Brand i villa

- .

Det brinner i en villa på Lärkstigen i Tranholmen.
Larmtid: 18.50

Wheels4fun
Läs också