Örebro Futsal Club

Brand i villa

- .

Det brinner i en villa på Lärkstigen i Tranholmen.
Larmtid: 18.50

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också