Automatlarm vid Jönköping Airport

- .

Flera detektorer har löst ut det automatiska brandlarmet vid Jönköping Airport.

Larmtid: 09.50

Wheels4fun
Läs också