Örebro Futsal Club

Brand i parkeringshus

- .

Det brinner i ett underjordiskt parkeringshus på Sveaborgsgatan i Borlänge.

Larmtid: 16.56

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också