Trafikolycka E20 (Marieberg)

- .

En trafikolycka har inträffat på E20 södergående riktning i höjd med Marieberg i utkanten av Örebro.
Larmtid: 14.13

Wheels4fun
Läs också