Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Häggvik

- .

Brandkåren i Sollentuna åker till Fridshyddevägen i Häggvik där det ska brinna i ett flerfamiljshus.

Larmtid: 22.57

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också