Rökigt inomhus

- .

Det är alldeles rökigt inomhus i en villa på Lennheden. Brandkåren i Borlänge åker och kontrollerar.

Larmtid: 20.11

Wheels4fun
Läs också